Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen som gör ett enastående arbete                   för tibetaner i Tibet bl a har föreningen byggt 108 skolor över hela landet.                           Har omfattande fadderverksamhet.

www.tibet-school.org

Kvinnor för Kongo som bl a stödjer ett kvinnokollektiv för våldsutsatta kvinnor                             i nordöstra delen av Demokratiska Republiken Kongo.                                                                       Se artikel "Våld mot kvinnor i Kongo"
www.kvinnorforkongo.se

 

BRIS Barnens Rätt I Samhället -arbetar för att förbättra barns och ungdomars                        villkor i enlighet med FNs barnkonvention.

Jag arbetar med Barnens hjälptelefon.

www.bris.se

 

Kvinnojouren Lidingö   Erbjuder stöd till kvinnor som utsatts för våld. lidingokvinnojour@telia.com